مجهز به کارت پخش صدا - مناسب برای نویگشن صوتی و پخش فایل های صوتی