• محصول سبد خرید
گارمین

شرایط گارانتی  

1- در حفظ و نگهداری کارت ضمانتنامه دقت فرمائید زیرا المثنی صادر نمی گردد.

2- ضمـانتنـامه در صورتـی معتبـر است که دارای تـاریخ شروع بوده و بوسیله یکی از نمایندگی های 
رسمی فروش این شرکت مهر و امضا شده باشد.

3- این ضمانتنـامه فقط شامل دستـگاه اصلی که در این کارت قیـد گردیده می باشد و شـامل سایر 
وسایل و قطعات جانبی یا لوازم مصرفی نمی گردد.

4- ارائه برچسب و جعبه دستگاه معیـوب الزامی است، در غیر این صورت وجه تعمیرات و لوازم یدکی 
نقداً دریافت خواهد شد.

5- در صورتیـکه خرابی ناشـی از نوسانات برق، مایعات، آتـش،ضربه، به کار بـردن ناشیـانه دستگاه،
 تخریب عمـدی و تعمیرات توسـط افرادی غیر از متخصصیـن شرکت باشد، این ضمانتنـامه از درجه 
اعتبار ساقط خواهد بود.

6- در پاره ای موارد خاص به دلیل خارجی بودن قطعات و مشکلات واردات ممکن است برای استفاده
 از خدمات گارانتی یک الی دو ماه زمان لازم باشد.

7-  تعویض قطعـه در طول زمان گارانتـی حداکثر سه بار صورت می گیـرد و پس از آن قطعـه شامل
 گارانتی نمی باشد.

8- اشکالات نرم افـزاری که توسـط کاربر ایجـاد گردیده و منـجر به ویـروس یابی یا ریکاوری قطعه 
می گردد شامل هزینه می باشد.

 

جی پی اس گارمین,گارمین, دستگاههای مکان یاب,GPS,تعیین موقعیت ماهواره ای,سرویس ناوبری,سیستم موقعیت یاب جهانی,Garmin, جی پی اس ساعت ورزشی,دوربین ورزشی