جديدترين مدل سري vivomove  که ترکيبي از ساعت ديجيتال و آنالوگ است. اين ساعت گارمين در ظاهر يک ساعت آنالوگ است که در نيمه پايين  آن يک صفحه ديجيتال وجود دارد و در هنگام کار با صفحه هوشمند عقربه هاي ساعت به صورت خودکار کنار مي روند.صفحه نمايش هوشمند تنها زماني ظاهر مي شود که شما مچ دست خود را براي تماشاي ساعت بچرخانيد. اين ساعت گارمين قابليت ساعت هاي جديد را دارد ولي ظاهر آنالوگ خود را نيز حفظ کرده است.از ويژگي هاي ساعت گارمين: 
  • کالري سنج
  • تشخيص خودکار فعاليت ها
  • تشخيص خودکار فعاليت
  • مناسب براي شنا
  • عمر باتري در حالت smart پنج روز و در حالت عادي دو هفته
  • ضربان سنج مچي
  • سطح استرس